Επικοινωνία

Παλλάδος 24-26., 10554, Αθήνα 
Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30 215 5052518
Email: koumpaki@ymail.com